Børn/Unge angst / skolevægring

Årsager til skolevægring

En undersøgelse foretaget af Dansk Psykolog Forening i 2018 blandt cirka 500 PPR-psykologer (den faggruppe, man tidligere har kaldt skolepsykologer) viser, at årsagerne til skolevægring kan være forskellige.

Derudover kan der være en vifte af bagvedliggende problemer som for eksempel skilsmisse, dødsfald i familien eller lignende.

Et barn med skolevægring prøver at passe på sig selv

Man kan i øvrigt spekulere over, hvorfor netop skolevægring er på fremmarch i øjeblikket.

En almindelig opfattelse blandt fagfolk er, at de rammer, den nuværende folkeskole tilbyder, ikke er hensigtsmæssige for de børn, der af den ene eller anden årsag kan være følelsesmæssigt skrøbelige:

  • Der er forholdsvist mange elever i klasserne
  • Der er ofte støj – mange timer ad gangen
  • Det kan være svært at trække sig, hvis man har behov for det
  • Der er ofte begrænsede ressourcer til de børn, som har særlige behov.

På den måde kan man argumentere for, at skolevægring er en naturlig forsvarsreaktion hos det barn, der ser fravær som eneste mulighed for at passe på egen trivsel.

Skolevægring kan være anledning til at skabe forandringer i barnets skolehverdag. Det er ikke ualmindeligt at barnet vægrer sig fra skolen, eksempelvis fordi:

• Der er for meget larm
• Der er for mange børn samlet på et sted
• Rammerne gør, at barnet ikke kan koncentrere sig eller fordybe sig
• Nogen driller og/eller pjatter
• Sociale relationer til klassekammeraterne er negative eller fraværende
• De voksne opleves som aggressive
• Barnet oplever uretfærdighed
• Hverdagen er uoverskuelig
• Der er krav, der ikke er klare eller tilpassede
• Barnet får ikke den støtte, det har brug for.

Ovenstående er hverken rart for børn eller voksne. Derfor bør man se på, hvordan man kan forandre disse rammer.

Man bør med andre ord forlade tanken om, at det kun er barnet, der har et problem. I stedet bør man se skolevægring som et symptom på, at noget i barnets liv ikke fungerer i forhold til barnets behov.

Har rigtig gode erfaring med for at for arbejdet med og bearbejdet det, der gør det svært for dit barn/ din unge eller dig selv via Chokrelease og/eller hypnoterapi. Der ligger altid et chok til grund for en angst. Læs mere under behandlingsmetoderne eller ring. Jeg har meget erfaring med børn fra 10 års alder, unge og voksne med angst.