Angst

Vores evne til at mærke angst er en naturlig overlevelsesmekanisme, som har hjulpet os til at overleve gennem årtusinder.

Angst sætter kroppen i alarmberedskab, så vi er klar til at kæmpe eller flygte.Det er smart, hvis vi står i en farlig situation. Hvis vi for eksempel er ved at gå ud foran en bil eller bliver angrebet af et farligt dyr.

Der er en glidende overgang mellem normal frygt/angst og en forstærket angst, som ofte vil blive betegnet som en  “lidelse”.

Ved forstærket angst dukker angsten op ud af det blå eller er stærkt overdreven i forhold til situationen – en slags falsk alarm- udfra den konkrete situation, som kroppen og derved også sindet tror er en anden langt mere risikabel og farlig situation.

En forstærket angst gør det meget svært at overkomme ret meget andet i ens liv fx studier og arbejde – eller at mødes med andre mennesker.

Angst kan behandles. Bag al angst som er større end almindelig frygt/angst ligger der altid et chok.

Et chok som skal forløses før kroppen og sindet kommer i ro igen. Kroppen vil ofte blive ved med at reagere uhensigtsmæssigt, hvis chokket få lov at sidde i systemet. Lidt som om, den er et ulmende bål der blusser op, hver gang der kunne være grund til at reagere på en fare. Tilsidst bliver kroppen i angst-alarmberedskabet konstant og den der har angsten risikerer at få endnu værre både fysiske og psykiske problemer.

For ikke at risikere at genopleve situationen hvor chokket blev oplevet er vi i overlevelsesstrategier, så vi ikke risikere at  komme i kontakt med de ubehagelige følelser der er forbundet med angsten .

Fx i form af ocd/tvangshandlinger , overkontrollende adfærd, undvigende adfærd som fx ikke at deltage eller ikke at sige fra eller opfarende adfærd så “fjenden” kan holdes på afstand o.lign.