ChokRelease

CR certificeringsbevis - nr. 6 (2)

ChokRelease er en blid, omsorgsfuld og meget effektfuld terapiform, der hjælpe dig med at forløse forskrækkelser, chok og traume(r) som sætter sig i kroppen og nervesystemet. 

De fleste har brug for 2-5 sessioner og mærker positiv forandring allerede efter første session.

Mange mennesker er ikke klar over, at de har et uforløste chok og at det er årsagen til deres psykiske og fysiske ubalancer.

Formål med terapien

Formålet er;
 • At du ret hurtigt bliver i stand til, dels at mærke dig selv igen, dine grænser, så du kan drage omsorg om dig og dine behov.
 • At du får ro, overskud, energi, velvære, selvværd, harmoni og balance inde i dig igen.
 • At du bliver i stand til at være i nuet og oplever at du kan være tro mod dig.

Hvad er chok?

Vi udsættes alle for chok og traume, det er bare et spørgsmål om hvordan vi, som den vi er, oplever det og tager det vi oplever med os videre i livet.
Om der sætter sig et chok/traume i vores systemet,  afhænger af hvordan vi oplever det der sker/ bliver sagt og/eller gjort mod eller foran os.
Formår du at kæmpe eller flygte og derved “ryste chokket af dig”, så du kan kom videre og føle dig hel.
Omvendt hvis du stivner, bliver fastlåst og ligesom “fryser” i en situation som kommer uventet;  hvor du er uforberedt, afslappet og tryg lige inden, som efterfølgende får dig til at føle dig alene, uden udveje og du oplever kulde sætter sig i din krop, så har du med stor risiko været udsat for noget, dit system oplever som et chok, måske endda et traume i situationen.

Chok Symptomer

1. Rastløshed/ uro
2. Kuldegysninger
3. Sitren i kroppen / rystelser
4. Kulde
5. Søvnløshed
6. Følelsen af skyld og skam
7. Tidsforskydning ; som at være i en osteklokke eller følelsen af at tiden går i stå eller for hurtigt
8. Kvalme
9. Hjertebanken
10. Koncentrationsbesvær
11. Følelsen at miste fodfæste / føle sig svimmel.

Der er flere faser omkring Chok Symptomer.

Fase 1:               

 • Tankemylder
 • Uro i kroppen
 • Urolig søvn
 • Vågner med et sæt.
 • Tidsforskydning ;  ikke i stand til at være i nuet, tilbage i fortiden for at granske og  ude i fremtiden for at planlægge og forebygge, at noget lignende ikke sker igen!
 • Følelsen af at du stadig er i chokket.

Fase 2:

 • Du har svært ved at falde i søvn
 • Vågner flere gange om natten
 • Sveder/ fryser om natten
 • Bliver hurtigt udmattet
 • Humør svingninger
 • Gråd labil/ opfarende
 • Pludselige vredesudbrud
 • Begyndelse på at du trækker dig fra sociale sammenhæng
 • Manglende overskud i hverdagen
 • Hovedpine/ migræne
 • Muskelsmerter, spændinger i kæber & tænder
 • Stivhed i kroppen
 • Manglende sexlyst/ overdreven lyst til sex.

Fase 3:

 • Social angst
 • Generel angst
 • Isolation
 • Depression
 • Oplever dig selv som et offer
 • Oplever at andre angriber
 • Oplever manglende livsmod
 • Passivitet/ manglende handlekraft og aktivitet.

Hvis du kan genkende nogle af disse symptomer, er dér hjælp at hente med ChokRelease terapi.

Vi arbejde med det kroppen husker, de fornemmelser og oplevelser der er. 
Det foregår uden at du skal genfortælle og genopleve chokket / traumet.
Hvilke problemstillinger kan uforløste chok/traume medfører, hvis jeg overhører symptomerne og bliver i tilstanden?
Det er selvfølgelig forskelligt hvilke konsekvenser den enkelte får/mærker.
Mange oplever at de ikke kan/ “må” sætte grænser og sige nej.
Andre har brug for meget snævre grænser og kan/tør ikke sige ja.
Nogen oplever symptomer på eller at de lider af;
– dårligt selvværd
– stress
– ptsd
– forskellige former for frygt, angst, ocd, forbier
– spise forstyrrelser
– depression
– overforbrugs- /afhængighedsproblem af rusmidler
– smerter
– allergi
– astma
– andre helbredsmæssige problemer
Hvorfor får vi chok?
Når noget føles truende på vores eksistens og/eller territorium, begynder vores overlevelse at være i fare og blive altafgørende for os.
(Eksistens og territorium repræsenteres af mange ting/situationer i vores liv)
Oplever vi, at vi ikke har en udvej, altså kan kæmpe eller flygte, så stivner vi, føler os magteløse og et chok/traume sætter sig i vores nervesystem og krop.
Og kroppen husker.
Så vi reagere derfor på fremtidige situationer og/eller i forhold til mennesker/energier, der minder os om den fare, der udløste chokket/traumet.
Det er urbiologien der sætter ind og overtager; nervesystemet “fryser” i positionen og vores rationelle tænkning bliver blokeret.
Nu er det urhjernen der reagere med rene overlevelsesinstinkter, hvor kampe-/stresshormoner og signalstoffer styrer.
Et dyr, som oplever et angreb/en trussel, ryster sig når faren er ovre.
(tænk på din/en hund eller kat.)
Nervesystemet kommer derved i ro igen, dyret ved det er overlevet og lever lykkeligt videre.
Vi har desværre ikke lært at afklare om faren er ovre og få “ryste os” naturligt, så oplevelsen sætter sig i stedet for i vores nervesystem og krop, med følelsen af, at vi fortsat er i fare og risiko for ikke at kunne overleve.
Oplever jeg bliver en helt anden end den jeg føler,  jeg er?
Et uforløst chok/traume sidder derefter i vores krop/nervesystem som en alarm, et bål, der blusser op “når det får brænde på.
Dvs hver gang noget minder om den oplevelse, der udløste det.
Vi kan også med tanker om, få alarmknappen aktiveret, så hele kroppen reagere fx. ved at sitre og et tankemylder går ofte igang, for at finde rationelle forklaringer på det, der foregår/mærkes i kroppen.
Med tiden bliver vi en anden udgave af os selv end den vi oprindeligt var.
Vi forsøger, at overleve på trods af chokket og benytter ubevidst en anden adfærd, en overlevelsesstrategi, for at undgå at mærke , det der føles så svært/sårbart, ondt og / eller forkert.
Det kan bla komme til udtryk via fx undvigende- eller afstandsskabende adfærd.
Eller en adfærd hvor du dumler eller har over- eller under kontrol i forhold til relationer/ ting/ situationer/ indtag.
I terapiforløbet arbejder vi også med de strategi /den adfærd som sjældent gavner dig iøvrigt, men som du oplever ubevidst, beskytter dig, fra det der er svært, så længe chokket ikke er forløst.
Chokket kan være gammelt og din udvikling “stoppet”, så det er en 3, 5 eller 15 årig, der som voksen skal håndtere et eller andet og det er da logisk nok svært, hvis du fx er 30 eller 50 år.
Derfor kan det også føles svært, at vide hvordan du håndtere en situation på en god måde.
I terapien får du hjælp og støtte til at blive i stand til det.
 Læs evt mere på  http://www.chokrelease.com/